Get Adobe Flash player

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

(Απαιτείται η προσέλευση των ενδιαφερόμενων, συνοδευόμενοι από δύο μάρτυρες στην Ενορία τους, φέροντες τις αστυνομικές τους ταυτότητες.)


2. ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ


3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ


4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.


5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15 ΕΥΡΩ ΑΠΟ GOV.GR (ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ).


6. ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ.


7. ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ.


8. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ,ΠΑΤΡΙΔΑ.


9. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ.


10. Δ.ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ.


11.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΝΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ.


12. 10,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.


ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ.


Τηλ.επικοινωνίας 6974746626.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟ Η ΟΜΟΔΟΞΟ

 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.

 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΓΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ,Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.

 

3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟ, ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑ ΒΑΠΤΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ.

 

4. ΑΔΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ Η VISA.

 

5. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΤΟ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ.

 

6. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ /ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ.

 

7. ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ.

 

Όλα τα παραπάνω χαρτιά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα επίσημα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

 

 

Χρήσιμες Οδηγίες για την τέλεση Βάπτισης

Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι γονεῖς, προκειμένου νά βαπτίσουν τό παιδί τους, πρέπει νά ἐνεργήσουν ὡς ἑξῆς:

1. Γενικά

α) Σέ ὅποιον Ναό καί ἄν τελέσουν τό Μυστήριο, πρέπει ὁπωσδήποτε νά προκαθορίσουν ἐγκαίρως, τήν ἡμέρα καί ὥρα τέλεσής του μέ τόν Ἐφημέριο.

β) Πρίν τήν ὥρα τῆς Βάπτισης ἤ νωρίτερα νά προσκομίσουν στόν Ἐφημέριο, τήν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τοῦ παιδιοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τό Δῆμο, στόν ὁποῖο ἔχει δηλωθεῖ ἡ γέννησή του.

γ) Ἐάν ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν τό Μυστήριο ὄχι στό Ναό τῆς Ἐνορίας τους, ( πράγμα τό ὁποῖο ποιμαντικῶς δέν ἐνδείκνυται), ἀλλά σέ ἄλλη Ἐνορία, τότε πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους νά μεταβιβάσει τήν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τοῦ παιδιοῦ, στό Ναό ὅπου θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο. Συνιστᾶται νά τελεῖται τό Μυστήριο στό Ναό τῆς Ἐνορίας κατοικίας τοῦ νηπίου, ἀφοῦ ἐκεῖ θά συνεχίσει νά ἔχει τήν Ἐκκλησιαστική ἀναφορά και συναναστροφή του.

δ) Ὁ Ἱερέας πού τέλεσε τό Μυστήριο ἐκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.

ε) Ἡ Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, ἐντός μηνός στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένη ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ.

στ) Ἀνάδοχος τοῦ παιδιοῦ δέν μπορεῖ νά γίνει ἀλλόδοξος ἤ ἀλλόθρησκος, ἀλλά καί Ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος ἔχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

ζ) Τέκνα προερχόμενα ἀπό γονεῖς πού ἔχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται ἐφόσον ὁ Ἀνάδοχος ἐγγυᾶται τήν κατήχηση τοῦ νεοφωτίστου.

2. Εἰδικές περιπτώσεις

α) Σέ περίπτωση πού μέ δικαστική Ἀπόφαση, τήν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ ἔχει ὁ ἕνας γονεύς ἤ Κηδεμόνας γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καί τήν Ὀνοματοδοσία ἀπαιτεῖται Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ἑτέρου γονέα ὅτι συμφωνεῖ ἤ σέ κατάσταση Κηδεμονίας, ἀμφοτέρων τῶν γονέων, ὅτι συμφωνοῦν.

β) Σέ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων, γιά τό Βάπτισμα ἤ τήν Ὀνοματοδοσία μπορεῖ αὐτά νά γίνουν κατόπιν Δικαστικῆς Ἀποφάσεως.

Προσοχή! Δικαστική ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἀναθέτει μόνο τήν ἐπιμέλεια τοῦ τέκνου, προσωρινή ἤ μή, στόν ἕνα ἐκ τῶν δύο γονέων, δέν καλύπτει τόν Ἐφημέριο γιά τήν τέλεση Βαπτίσεως.

γ) Γιά κάθε περίπτωση, πρίν τό βάπτισμα ἀνηλίκου, οἱ γονεῖς, μέ ἐπίδειξη τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητός τους, γιά τήν συμφωνία τῶν στοιχείων τους μέ τήν Ληξιαρχική πράξη, ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ Ἐφημερίου γιά τό θρήσκευμα καί τό ὄνομα τοῦ νηπίου.

Σέ περίπτωση ἀπουσίας ἑνός γονέως, ὁ ἐφημέριος μπορεῖ νά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν ὁ ἕτερος γονεύς προσκομίσει θεωρημένο ἀντίγραφο εἴτε τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως θανάτου εἴτε τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀπόφασης, βάσει τῶν ὁποίων ὁ ἀπουσιάζων γονεύς κηρύττεται ρητῶς ἄφαντος ἤ ἔκπτωτος ἀπό τή γονική μέριμνα.

δ) Σέ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνός γονέως λόγῳ εὐλόγου κωλύμματος (ἀσθενείας, ἀποδημίας κλπ.), τότε ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά προχωρήσει στήν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος, ἐφ'ὅσον ἐκ μέρους τοῦ ἀπόντος γονέως ὑποβληθεῖ εἴτε βεβαίωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου εἴτε ὑπεύθυνη δήλωση μέ τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς θεωρημένο, ὅτι συγκατατίθεται γιά τήν βάπτιση τοῦ τέκνου κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί μέ τό συγκεκριμένο ὄνομα.

ε) Σέ περίπτωση διάστασης ἤ διαζυγίου ἤ ὅταν ἡ μητέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου ἐπικαλεῖται ὅτι πατέρας τοῦ τέκνου εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀναγραφόμενο στήν Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ὁ Ἐφημέριος 1) ὀφείλει νά ἀναζητήσει τόν πατέρα, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται στήν ληξιαρχική πράξη καί νά λάβει τήν συγκατάθεσή του γραπτῶς 2) ἀν ἔχει προσβληθεῖ ἡ πατρότητα ἤ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τό τέκνον ἑκούσια, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά δεχθεῖ ὡς πατέρα τόν προσδιοριζόμενον ὑπό τοῦ Ληξιαρχείου, διά νεωτέρας σημειώσεως καί διορθώσεως ἐπί τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γεννήσεως.

στ) Σέ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, ἐπειδή αὐτή ἀσκεῖ μόνη της τή γονική μέριμνα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά τελέσει τήν Βάπτιση καί νά δώσει ὄνομα, ἐφ'ὅσον ἡ ἄγαμη μητέρα συμπληρώσει Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της, στήν ὁποία θά δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι ἀσκεῖ ἀποκλειστικῶς τή γονική μέριμνα ἐπί τοῦ ἀνήλικου τέκνου της, ὅτι δέν ὑφίσταται δικαστική ἀπόφαση, ἡ ὁποία νά ἀπονέμει δικαίωμα ἀσκήσεως γονικῆς μέριμνας καί στόν πατέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου καί, τέλος, ὅτι ἐπιθυμεῖ τό ἀνήλικο τέκνο της νά βαπτισθεῖ κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί νά λάβει συγκεκριμένο ὄνομα.

ζ) Ἡ ἀναγραφή στό βιβλίο Βαπτίσεων ἑνός Ὀνόματος, ἡ ἐκφώνηση ὅμως δύο ὀνομάτων, κατά τήν Κατήχηση καί τήν τριπλῆ Κατάδυση δέν ἐπιτρέπεται, ἐνέχει δέ τόν κίνδυνο ὁ Ἐφημέριος νά διωχθεῖ ποινικῶς.

 

 

Γιά τήν προσέλευση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ καί ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α' ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στήν περίπτωση πού Ἑτερόδοξος ἤ Ἀλλόθρησκος θελήσει νά ἐνταχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἰσχύουν τά ἑξῆς:

α) Ἐάν εἶναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά τοῦ Ἁγίου Μύρου.

β) Ἐάν εἶναι Προτεστάντης καί ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται διά τοῦ ἁγίου Μύρου.

γ) Ἐάν εἶναι Προτεστάντης καί ΔΕΝ ἔχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ.Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Ἐάν εἶναι ἀλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) ἤ ἄθρησκος βαπτίζεται.(βλ.Ἑνότητα Γ').

Σημ. Πρόκειται γιά αἱρετικές παραφυάδες, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι καί οἱ ἑξῆς: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοί ἐλευθέρου Πνεύματος, Ἀντβεντισταί τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, Βοημοί Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ὁμάδες (Κοινωνία τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), ὑπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Εὐαγγελική Ἀδελφότης ἤ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Ἀδελφότης) κλπ.

Β' ΝΗΠΙΑ

1. Ἑτερόδοξοι ἤ Ἀλλόθρησκοι γονεῖς, ὑποβάλλουν σχετική αἴτηση -Ὑπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ὁ καθένας τους, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, στόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τῆς κατοικίας τους στήν ὁποία ἀναφέρουν ὅτι ἐπιθυμοῦν τό νήπιό τους νά βαπτισθεῖ.

2. Σέ περίπτωση πού στήν προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο ὄνομα, ὁ Ἐφημέριος δέν ἐπιτρέπεται νά μεταβάλει τό δοθέν ὄνομα, οὔτε νά προσθέσει ἄλλο ἀπό τό ἀρχικῶς δοθέν, ἤ σέ περίπτωση δύο ὀνομάτων, νά ἀφαιρέσει τό ἕνα.

Ἐάν οἱ γονεῖς ἀσκοῦν ἀφόρητη πίεση ἐπί τοῦ Ἐφημερίου γιά μεταβολή τοῦ δοθέντος ὀνόματος, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νά ζητήσει ὑπεύθυνη Δήλωση ξεχωριστή ἀπό τόν κάθε γονέα, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, στήν ὁποία ὁ κάθε γονεύς, θά δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ τό παιδί του νά βαπτισθεῖ κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί νά λάβει συγκεκριμένο ὄνομα.

Ὁ Ἐφημέριος, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τούς γονεῖς πρίν τό Βάπτισμα, ὅτι ἐφ'ὅσον στή Δήλωση Βαπτίσεως ἀναγραφεῖ ἄλλο ὄνομα, ἄσχετο ἀπ'αὐτό τῆς Ληξιαρχικῆς Πράξης, τό ἁρμόδιο Ληξιαρχεῖο θά τούς παραπέμψει στό ἀντίστοιχο Πρωτοδικεῖο, πρός ἔκδοση δικαστικῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία θά διευκρινίζει ποιό ἀπό τά δύο ὀνόματα ἰσχύει.

3. Σέ περίπτωση πού ὁ ἕνας μόνο γονέας ἐπιθυμεῖ τήν Βάπτιση, ἀπαιτεῖται Δικαστική Ἀπόφαση.

4. Ἀπαραιτήτως, πρέπει νά ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος (Νονός) ὁ ὁποῖος καί θά ἀναλάβει μεταβαπτισματικά τήν Κατήχηση τοῦ ἀνηλίκου.

Γ' ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1) Ὁ Ἑτερόδοξος ἤ Ἀλλόθρησκος συμπληρώνει Αἴτηση Βαπτίσεως, στήν ὁποία καταγράφει ὅλα τά προσωπικά στοιχεῖα του (ὄνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στήν ὁποία ἀναφέρει ὅτι ἐπιθυμεῖ νά γίνει, Χριστιανός Ὀρθόδοξος ἀβιάστως καί ἐλευθέρως καί τήν ὁποία ὑποβάλλει στόν ἐνοριακό Ναό, τῆς περιοχῆς κατοικίας του.

2) Ὁ Ἐφημέριος διαβιβάζει τήν Αἴτησή στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή, δηλώνοντας, ὅτι ὁ Αἰτῶν ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί εἰσηγεῖται νά Κατηχηθεῖ καί νά Βαπτισθεῖ.

3) Ἡ Ἀρχιεπισκοπή ἐγκρίνει τήν Αἴτηση καί καθορίζει τόν Κατηχητή, καθώς καί τόν χρόνο τῆς Κατήχησης καί τῆς Βάπτισης.

4) Μετά τήν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος ὁ Νεοφώτιστος Ἕλληνας, καταθέτει τή Βεβαίωση Βαπτίσεως στόν Δῆμο, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος. Σέ περίπτωση Ἀλλοδαπῶν, ὁ Νεοφώτιστος κρατᾶ τήν Βεβαίωση Βαπτίσματος πρός πιστοποίηση τοῦ Θρησκεύματος ὅπου δεῖ.

 

 

WebDesign: activeart.gr